home

Welkom, jij doet er toe!

Kunstzinnig dynamisch coachen bij rouwarbeid

Verliesverwerking, creativiteit en innerlijke ontwikkeling gaan hand in hand

 

Vrouwen en mannen zo zacht en zo sterk,

Vertel me over je leven, waar je voor het eerst je pad verliet.

Vertel me je verhaal, over hoe je de strijd aanbond met je leven;

Vertel me over je liefde, je geestdrift, je lasten, al je verdriet.

Je hebt vaak geworsteld zonder een klacht te uiten.

Je voelt soms het huilen van je ziel en toch blijf je zwijgen.

Vertel me over je verliezen, je verdriet en je angsten, al weet je

Dat ze groter worden naarmate de jaren verstrijken.

Tot je innerlijke wijsheid zegt: nu is het genoeg!

Je wordt wakker.

Gevoed door een uit de hand gelopen wijze van leven.

Te lang, teveel gezwegen eist zijn tol.

Dat is het moment om wat geweest is opnieuw te bezien,

En een nieuwe strategie te volgen in je eigen belang.

In verbinding met liefde en geestdrift heel je jezelf.

Laat het vasthouden los, dat doe je al zo lang.

Koester jezelf.

Leef je leven ten volle, verwezenlijk je doel en volhard.

Vrouwen en mannen zo zacht en sterk.

Zing het lied van je hart. En Geef het weer lucht . 

(Herschreven gebruikmakend van: “gevangen in stilte” van Grace Gawler)

Be your heart, stand like a tree!