home

Welkom bij Hartenbomen rouwatelier

Herbergen van verlies en innerlijke ontwikkeling gaan hand in hand

 

Mijn Visie: Verlies en afscheid zijn onlosmakelijk verbonden met het leven.

Mijn Missie: Mensen coachen bij het herbergen van verlies met behulp van Kunstzinnige middelen. Mijn ervaring is, Delen is Helen. Samen weten we meer.

De Herberg - Rumi in 2021 | Rumi, Inspirerende uitspraken, Gedichten